The Mark Ratchada - Airport Link 01-55

posted on 01 Mar 2012 15:48 by qsecblog2
 
                  โครงการใหม่ล่าสุดที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการ Money mouth
 
 
                                สำนักงานขายเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับ
 
 
                                                ภาพทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
 
 
                               สภาพพื้นที่ก่อสร้าง...เคลียร์พร้อมลงมือก่อสร้าง
 
 
                            สำนักงานสนามก่อสร้างเริ่มสร้าง เตรียมเข้าทำงาน
 
 
                               ภาพห้องตัวอย่าง ที่สำนักงานขาย...สวยงามๆ
 
 
                                 อีกภาพของห้องตัวอย่าง ภายในห้องนอน
 
 
                                  สวยอย่างนี้ต้องจองด่วนแล้วล่ะครับ...ช้าหมด!!!

 

edit @ 2 Mar 2012 10:12:29 by QSEC

Comment

Comment:

Tweet