สยามเภสัช 10 55

posted on 29 Oct 2012 10:53 by qsecblog2
 
    อีก 1 โครงการที่เราภูมิใจและตั้งใจทำงาน อาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
    ตั้งอยู่ที่ซอยโชคชัยร่วมมิตร  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ
  
 
    ภาพโครงการเมื่อเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมองจากอีกด้าน...
 
    ความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการ
 
    งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ชั้น 3
 
    ติดตั้งท่อน้ำยาที่ชั้น 4
 
     ติดตั้งท่อลมชั้น 4
 
     CDU ชั้นดาดฟ้าติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะส่งมอบ
 
     หัวจ่ายระบบปรับอากาศ ชั้น 3
 
     ติดตั้งท่อลมเข้าเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6
 
    ติดตั้งตู้ Load Center บริเวณชั้น 1

 

edit @ 29 Oct 2012 11:48:27 by QSEC

Comment

Comment:

Tweet