"พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์" เป็นเจดีย์สแตนเลสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ "วัดป่าจักราช  จ.นครราชสีมา" ซึ่ง Qsec รับดำเนินงานนี้โดยไม่คิดกำไรใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
  เป็นเจดีย์ที่ใช้สแตนเลสประกอบตั้งแต่ฐานรากบัวถึงยอดพระมหาเจดีย์...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  เก็บความเรียบร้อยของงานติดตั้งเจดีย์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  เจดีย์ออกแบบมาเพื่อสามารถใช้พื้นที่ภายในองค์พระมหาเจดีย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  โดยฐานเจดีย์จะจัดสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์และหอการฝึกปฏิบัติธรรม Cool
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  เร่งดำเนินการติดตั้งทั้งในเวลากลางคืน
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  การติดตั้งพระเจดีย์ มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ และ อัฐิธาตุ ที่บรรจุภายใน "พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  เอ๊าฮึ๊ปปป!!! ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันยกยอดพระมหาเจดีย์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  พิธีเปิดงานยกยอดพระมหาเจดีย์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
  งานพิธียามค่ำคืน...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

edit @ 9 Jan 2013 14:08:37 by QSEC

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (125.26.146.79|125.26.146.79) on 2014-11-18 09:21